samaekonomi services

Redovisningstjänster

 • Löpande bokföring
 • Avstämningar
 • Skattedeklaration
 • Moms
 • Löner
 • Fakturering
 • Bokslut
 • Deklaration
 • Årsredovisning
 • Konsultation
 • Ombildning av bolagsform
 • Starta företag
 • Affärsplan
 • Almi lån
 • Budget
Sama ekonomi AB hjälper ditt företag/dig som privatperson med:

Övriga tjänster

Vi hjälper dig som företagare/privatperson med myndighetsärenden

Kassaapparater

Vi säljer och servar kassasystem