samaekonomi services

Övriga tjänster

Vi utför följande tjänster:

  • Migrationsverksärenden Anknytning, Familjeåterförening, arbetstillstånd, förlängning uppehållstillstånd osv.
  • Överklagningar mot migrationsverk och andra myndigheter
  • Jurist ärenden
  • Advokatärenden inom migrationsrätt och brottsmål
  • Arbetsförmedlingsärenden .
Sama ekonomi AB hjälper ditt företag/dig som privatperson med:

Redovisningstjänster

Vi hjälper dig med bokföring, löner, fakturering, skatter mm

Kassaapparater

Vi säljer och servar kassasystem