sama ekonomi

Vi på Sama ekonomi hjälper små & medelstora företag med olika typer av tjänster.

“Vi är den personliga och flexibla redovisningsbyrån med jurist och advokat verksamhet.
Vi pratar olika språk svenska , finska, engelska samt arabiska.”

sama ekonomi
samaekonomi services

Sama ekonomi AB hjälper ditt företag/dig som privatperson med:

Redovisningstjänster

Vi hjälper dig med bokföring, löner, fakturering, skatter mm

Övriga tjänster

Vi hjälper dig som företagare/privatperson med myndighetsärenden

Kassaapparater

Vi säljer och servar kassasystem

Övriga tjänster

Vi utför följande tjänster

1

Migrationsverksärenden
Anknytning, Familjeåterförening, arbetstillstånd, förlängning uppehållstillstånd osv.
2

Överklagningar mot migrationsverk och andra myndigheter
3

Jurist ärenden
4

Advokatärenden inom migrationsrätt och brottsmål
5

Arbetsförmedlingsärenden .

kontakta oss idag